Được đăng trongTin tức

Nhiều người tị nạn ở khu vực Wausau đã có việc làm

Damakant Jayshi Bất chấp rào cản ngôn ngữ, người lớn ở 32 trong số 41 hộ gia đình tị nạn địa phương đang làm việc toàn thời gian, với những người từ bảy hộ gia đình khác làm việc bán thời gian và hai người làm nghề tự do, theo một cơ quan giúp tái định cư những người tị nạn ở Wausau và các khu vực lân cận . Quy mô trung bình của một hộ gia đình, hay 'trường hợp' như nó đôi khi được gọi, là […]