Được đăng trongCộng đồng

TTK tiến hành diễn tập cấp cứu

MOSINEE – Sân bay Central Wisconsin sẽ tổ chức một cuộc diễn tập khẩn cấp toàn diện tại sân bay vào ngày 23 tháng 24 và 1 tháng 23. Cuộc diễn tập là yêu cầu của Cục Hàng không Liên bang và phải được thực hiện bởi sân bay Loại 24 được chứng nhận ba năm một lần. Tác động ngày XNUMX tháng XNUMX: Tác động ngày XNUMX tháng XNUMX:

Đăng nhập

Gần đây, chúng tôi đã gửi cho bạn một liên kết xác thực. Hãy kiểm tra hộp thư đến của bạn!

Đăng nhập bằng mật khẩu bên dưới, hoặc đăng nhập bằng email của bạn.

Nhận mã được gửi đến email của bạn để đăng nhập hoặc đăng nhập bằng mật khẩu.

Nhập mã bạn nhận được qua email để đăng nhập, hoặc đăng nhập bằng mật khẩu.

Đăng ký các bản tin của chúng tôi:

OR

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.