Được đăng trongTIN TỨC

Evers 'lập kế hoạch ngân sách lớn về các biện pháp biến đổi khí hậu

Theo WisPolitics.com Ngân sách của Thống đốc Tony Evers bao gồm khoảng ba chục khuyến nghị từ Lực lượng đặc nhiệm về biến đổi khí hậu của ông, bao gồm hàng chục triệu đầu tư mới vào các công việc xanh, nỗ lực bảo tồn và năng lượng tái tạo. Một trong những hạng mục nổi bật: thành lập Văn phòng Tư pháp Môi trường trong Bộ Hành chính để điều phối các nỗ lực của nhà nước trong việc giải quyết […]

Đăng nhập

Gần đây, chúng tôi đã gửi cho bạn một liên kết xác thực. Hãy kiểm tra hộp thư đến của bạn!

Đăng nhập bằng mật khẩu bên dưới, hoặc đăng nhập bằng email của bạn.

Nhận mã được gửi đến email của bạn để đăng nhập hoặc đăng nhập bằng mật khẩu.

Nhập mã bạn nhận được qua email để đăng nhập, hoặc đăng nhập bằng mật khẩu.

Đăng ký các bản tin của chúng tôi:

OR

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.