Được đăng trongĐiều tra

Khói từ các trang trại gây hại cho sức khỏe của chúng ta như thế nào (và chúng ta có thể làm gì với nó)

Ghi chú của Biên tập viên Lindsey Konkel / Ensia: Câu chuyện này được sản xuất với sự hợp tác của Mạng Báo cáo Thực phẩm & Môi trường, một tổ chức tin tức điều tra phi lợi nhuận. Chỉ riêng tại Hoa Kỳ, ô nhiễm không khí giết chết khoảng 115,000 người mỗi năm - gấp hơn ba lần số người chết do các phương tiện cơ giới gây ra. Trên toàn thế giới, khoảng 7 triệu người đã chết ở […]