Được đăng trongTin tức

Đại diện đảng Dân chủ của Wisconsin kiện để ngăn chặn lệnh cấm phá thai của tiểu bang

MADISON, Wis. (AP) - Tổng chưởng lý đảng Dân chủ của Wisconsin đã đệ đơn kiện hôm thứ Ba phản đối lệnh cấm phá thai 173 tuổi của bang, cho rằng các đạo luật được thông qua vào những năm 1980 thay thế lệnh cấm và nó đã cũ đến mức không ai có thể nói nó được thông qua với sự đồng ý của các thế hệ hiện đại. Wisconsin đã thông qua luật vào năm 1849, một năm sau khi lãnh thổ […]