Được đăng trongÝ kiến

Thư của bạn: Trình bày khai thác không đầy đủ và gây hiểu lầm

Kính gửi ban biên tập, tôi viết thư này để bày tỏ suy nghĩ và mối quan tâm của mình về bài thuyết trình của Green Light Metals vào Thứ Ba tuần trước, ngày 2 tháng XNUMX, tại Ủy ban Tài nguyên Môi trường của Hạt Marathon. Tôi cảm thấy một số thành viên Hội đồng Quản trị Quận Marathon đã hỏi một số câu hỏi rất hay. Tuy nhiên, câu hỏi của họ đã không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Nhìn kỹ […]