Được đăng trongCòi báo động

Kết quả khám nghiệm tử thi cho người đàn ông Crandon được tìm thấy tuần trước ở sông Wisconsin

WAUSAU - Theo nhật ký hoạt động của Sở cảnh sát Wausau, một cuộc khám nghiệm tử thi được thực hiện đối với người đàn ông Crandon 47 tuổi, người được tìm thấy vào tuần trước ở sông Wisconsin cho thấy người đàn ông này có thể đã chết vì tai nạn đuối nước. Cảnh sát cho biết xác của Gregory Papernik được phát hiện vào khoảng 1 giờ 20 chiều Thứ Sáu bởi Hạt Marathon […]