Được đăng trongThể thao

Cuộc thăm dò ý kiến ​​về bóng đá của Wisconsin Prep

Của Associated Press Đây là cuộc bình chọn bóng đá trường trung học của Associated Press. Cuộc thăm dò bao gồm các phiếu bầu ở vị trí đầu tiên trong ngoặc đơn, thành tích mùa giải, tổng điểm và xếp hạng của tuần trước, do một hội đồng các nhà văn thể thao trên toàn tiểu bang bầu chọn. Các đội được sắp xếp thành ba bộ phận có quy mô bằng nhau dựa trên số lượng đăng ký hiện tại Bộ phận lớn FPV Trường […]