Được đăng trongTin tức

Sống ở Wisconsin: 'Người Hmong thực sự là người Mỹ, nếu không muốn nói là người Mỹ nhiều hơn hầu hết người Mỹ'

của Duke Behnke / The Post-Crescent, WisconsinWatch.org Tác phẩm này được sản xuất cho Phòng thí nghiệm Tin tức MỚI, một cộng tác tin tức địa phương ở Đông Bắc Wisconsin. Microsoft đang cung cấp hỗ trợ tài chính cho Tổ chức Cộng đồng Vịnh Xanh và Tổ chức Cộng đồng cho Khu vực Thung lũng Fox cho sáng kiến ​​này. Sheng Lee Riechers nhớ đã tham dự các sự kiện cộng đồng và trường học Neenah, nơi các cựu binh […]