Được đăng trongCòi báo động

Vụ tai nạn đóng các làn đường I-39 đi về phía bắc

WAUSAU PILOT VÀ ĐÁNH GIÁ Một phần của I-39 tạm thời bị đóng vào Thứ Tư do một vụ tai nạn, theo Bộ Giao thông Vận tải Wisconsin. Kể từ 9:30 sáng Thứ Tư, có ít nhất một làn đường đi về phía bắc ngoài lối ra đến Hwy. 10 đã đóng cửa. Các nhân chứng nói với Wausau Pilot và Review, cả hai làn đường đi về phía bắc hiện đã bị đóng cửa. Có […]