Được đăng trongÝ kiến

Thư của bạn: DCE Hãy tưởng tượng chiến dịch thiếu hụt

Kính gửi ban biên tập, trước tiên tôi muốn cảm ơn cộng đồng DC Everest đã ủng hộ và quan tâm đến các ứng cử viên cho cuộc bầu cử gần đây. Tôi rất vinh dự được phục vụ thêm ba năm nữa. Chúng ta cần tiếp tục tập trung vào việc đưa DCE trở thành một học khu sáng tạo và dẫn đầu. Vì vậy, tôi có một yêu cầu để thực hiện. Cho những ai […]