Được đăng trongCòi báo động

Các nhà điều tra liên bang khám xét văn phòng tài chính Wausau

WAUSAU PILOT VÀ ĐÁNH GIÁ Các điều tra viên từ Phòng Điều tra Hình sự Sở Thuế vụ có mặt tại một công ty tài chính Wausau hôm thứ Năm và được nhìn thấy đang tháo một số hộp ra khỏi văn phòng. Các nhân chứng nói với Wausau Pilot and Review rằng ít nhất năm đặc vụ đã được nhìn thấy mang những chiếc hộp ra khỏi Zipperer Financial, 115 Forest St., Wausau và […]