Được đăng trongTin tức

Thẩm phán OK đồng ý tiêu hủy súng do Kyle Rittenhouse sử dụng

MADISON, Wis. (AP) - Một thẩm phán Wisconsin hôm Thứ Sáu đã thông qua thỏa thuận của các luật sư về việc tiêu hủy khẩu súng trường kiểu tấn công mà Kyle Rittenhouse đã sử dụng để bắn ba người trong một cuộc biểu tình trên đường phố năm 2020. Trợ lý Biện lý quận Thomas Binger cho biết phòng thí nghiệm tội phạm của tiểu bang sẽ tiêu hủy khẩu súng, có thể là vào tháng Tư. Thẩm phán Bruce Schroeder, Quận Kenosha […]