Được đăng trongTin tức

Cử tri khuyết tật Wisconsin đệ đơn kiện liên bang về lá phiếu

MADISON, Wis. (AP) - Bốn người khuyết tật ở Wisconsin đã đệ đơn kiện yêu cầu tòa án liên bang đảm bảo rằng họ sẽ có thể nhận được sự trợ giúp trong việc chuyển các lá phiếu của mình, mặc dù Tòa án tối cao của bang do phe bảo thủ kiểm soát cho biết không có ai ngoài việc cử tri có thể trực tiếp trả lại các lá phiếu vắng mặt. Vụ kiện, được đệ trình vào thứ Sáu […]