Được đăng trongTin tức

Nhà máy Medford sử dụng 170 người đóng cửa

Wausau Pilot & Review Phillips-Medisize sẽ ngừng hoạt động sản xuất ở Medford, nơi 170 người đang làm việc, các quan chức cho biết. Việc đóng cửa theo từng giai đoạn sẽ hoàn thành vào năm 2023. Công ty, trong một thông cáo, cho biết hoạt động sản xuất ở Medford sẽ chuyển sang cơ sở Phillips, nơi mà họ cho rằng có quy mô và khả năng hỗ trợ khách hàng trong tương lai. Phillips-Medisize là […]