Được đăng trongÝ kiến

Thư của bạn: Các quan chức an toàn công cộng phải cam kết cởi mở

Kính gửi ban biên tập, Chuyên mục của Jim Pumarlo đưa tin chính xác về tình trạng báo cáo an toàn công cộng hiện nay, nhưng chẩn đoán không chính xác nguyên nhân. Chắc chắn các phóng viên có thể thúc đẩy nhiều hơn, nhưng số người trong số họ ít hơn vì mọi người tiếp tục phớt lờ nhu cầu thực sự trả tiền cho tin tức địa phương. (Nếu bạn nói tv và radio đưa tin tức địa phương, […]