Được đăng trongChuyện nổi bật

Liệu nhà tù thanh niên Lincoln Hills cuối cùng có đóng cửa, và cái giá phải trả là bao nhiêu?

bởi Isiah Holmes, Wisconsin Examiner Ngày 9 tháng 2022 năm 1 Số phận của các cơ sở cải tạo trẻ vị thành niên ở Lincoln Hills và Copper Lake ở Irma vẫn còn trong tình trạng lấp lửng, với việc các nhà lập pháp đưa ra dự luật cho phép thành lập một cơ sở cải huấn trẻ vị thành niên Loại 520 mới ở Hạt Milwaukee. Theo Dự luật Thượng viện (SB-42) khoảng XNUMX triệu đô la trong […]