Được đăng trongCộng đồng

Nghiên cứu xếp Wausau thứ 31 trong những nơi tốt nhất của tiểu bang để nuôi gia đình

Theo kết quả của một nghiên cứu hàng năm được công bố trong tuần này, thành phố Wausau đứng thứ 31 trong số 85 thành phố của Wisconsin. Để xác định những địa điểm phù hợp nhất ở Wisconsin cho các gia đình đặt chân đến, WalletHub đã so sánh các thành phố trong tiểu bang trên 21 chỉ số chính. Tập dữ liệu nằm trong khoảng từ […]