Được đăng trongTin tức

DNR bước vào sau khi lửa phá hủy nhà lửa duy nhất của Đảo Madeline

Được Sở Tài nguyên Thiên nhiên WASHBURN, Wisconsin đệ trình cho Thí điểm Wausau và Đánh giá - Một ngôi nhà lửa trên Đảo Madeline đã bốc cháy. Các nhân viên cứu hỏa tình nguyện từ Bayfield, Red Cliff, Washburn và Ashland đã trả lời, một số lái “xe chở chổi” tương đối nhẹ - được sử dụng chủ yếu để chữa cháy cỏ - băng qua con đường băng nối Đảo Madeline […]