Được đăng trongTRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG

Bộ y tế nhắc nhở cư dân kiểm tra khí radon tại nhà

WAUSAU - Sở Y tế Quận Marathon khuyến khích người dân kiểm tra khí radon tại nhà của họ trong khuôn khổ Tháng Hành động Quốc gia về Radon vào tháng Giêng. Radon, một khí phóng xạ gây ung thư, là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư phổi ở Hoa Kỳ ở những người không hút thuốc. Bạn không thể nhìn, ngửi hoặc nếm radon, nhưng nó có thể là […]