Được đăng trongTRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG

Câu lạc bộ sách Thư viện Công cộng Quận Marathon: Tháng XNUMX

Câu lạc bộ sách của tháng: “Peaces” của Helen Oyeyemi ngày 2-31 tháng 715. Hãy ghé qua Chi nhánh Athens vào tháng 257 để chọn Sách của tháng cùng với một số câu hỏi và nhận xét để giúp bạn suy nghĩ về cuốn sách. Liên tục trong suốt tháng. Gọi 7292-XNUMX-XNUMX để biết thêm thông tin. MCPL Athens. Câu lạc bộ sách thành phố Marathon: “Con đường thung lũng ẩn” của Robert Kolker May […]