Được đăng trongTin tức

Hạt Marathon cân nhắc thành lập lực lượng đặc nhiệm về tài trợ tăng thuế khi lo ngại về nguồn tài trợ bị mất

Hạt Damakant Jayshi Marathon có thể thành lập một nhóm đặc nhiệm để nghiên cứu những ưu và nhược điểm của việc tài trợ tăng thuế, một công cụ phát triển kinh tế được sử dụng nhiều ở Wausau. TIF trợ cấp cho các công ty bằng cách hoàn trả hoặc chuyển một số khoản thuế của họ, hoặc thuế do người tiêu dùng phải trả, để chi trả cho việc tái phát triển/phát triển ở “khu TIF”. Ở một số bang, TIF thường được sử dụng […]