Được đăng trongCộng đồng

Hiệp hội Man of Honor sẵn sàng tặng giăm bông

WAUSAU - The Man of Honor Society sẽ tổ chức chương trình Ham Giveaway thường niên lần thứ 14 vào ngày 10 tháng 2021 tại Công viên Marathon ở Wausau. Các hướng dẫn sẽ được lặp lại vào năm 9. Nhiệm vụ của Hiệp hội Người đàn ông Danh dự là đền đáp cho các cựu chiến binh và quân nhân đang tại ngũ ở Hạt Marathon. Quà tặng bắt đầu lúc 45 giờ sáng thường kết thúc trong vòng XNUMX […]