Được đăng trongCòi báo động

Không có thương tích trong vụ nổ trại

WAUSAU PILOT VÀ REVIEW MARION, Wis. - Một trại lính và kho chứa đã bị phá hủy trong một vụ nổ hôm thứ Năm tại một khu cắm trại ở Marion, theo cảnh sát. Các phi hành đoàn từ Marion và Clintonville đã được gọi lúc 2:45 chiều ngày 15 tháng 11301 đến Khu cắm trại của Farmer Gene, NXNUMX Kinney Lake Rd, Marion, để báo cáo về một vụ nổ, các quan chức cho biết. Bởi […]