Được đăng trongTIN TỨC

Số học sinh được chủng ngừa giảm nhẹ

MADISON, Wis. (AP) - Số học sinh Wisconsin được chủng ngừa đầy đủ đã giảm nhẹ trong năm học vừa qua. Dữ liệu mới từ các quan chức y tế tiểu bang cho thấy 91.9% học sinh đáp ứng các yêu cầu tiêm chủng, giảm 0.4% so với năm học trước. Wisconsin Public Radio News đưa tin rằng đối với các bệnh như sởi, việc chủng ngừa […]

Đăng nhập

Gần đây, chúng tôi đã gửi cho bạn một liên kết xác thực. Hãy kiểm tra hộp thư đến của bạn!

Đăng nhập bằng mật khẩu bên dưới, hoặc đăng nhập bằng email của bạn.

Nhận mã được gửi đến email của bạn để đăng nhập hoặc đăng nhập bằng mật khẩu.

Nhập mã bạn nhận được qua email để đăng nhập, hoặc đăng nhập bằng mật khẩu.

Đăng ký các bản tin của chúng tôi:

OR

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.