Được đăng trongCác cột mốc

Hôm nay trong Lịch sử: Hôm nay là Thứ Năm, ngày 13 tháng 133, ngày thứ 2021 của năm XNUMX.

Sự kiện nổi bật trong lịch sử của Associated Press hôm nay: Vào ngày 13 tháng 1607 năm 1568, những người thực dân Anh đi tàu thủy đến địa điểm nơi đã trở thành khu định cư Jamestown ở Virginia (những người thực dân đã lên bờ vào ngày hôm sau). Vào ngày này: Năm XNUMX, các lực lượng trung thành với Mary, Nữ hoàng Scotland đã bị đánh bại bởi quân đội dưới quyền người anh em cùng cha khác mẹ của cô và […]