Được đăng trongTin tức

Xe tải rửa tội di động đến Wausau

Tác giả Shereen Siewert WAUSAU - Một tổ chức Cơ đốc giáo ở Texas đang truyền bá thông điệp của mình ở trung tâm Wisconsin, với sự trợ giúp của một chiếc xe tải rửa tội độc đáo. Kyle Martin cho biết đội của anh ấy gồm khoảng 50 người vào Chủ nhật sẽ kết thúc một chuyến tham quan qua các Hạt Marathon và Lincoln. Martin, người đã thành lập bộ Thời gian để hồi sinh khoảng 10 […]