Được đăng trongChuyện nổi bật

Wausau East Junior báo cáo mất tích

Bài viết của Shereen Siewert Một học sinh 16 tuổi tại Trường Trung học Wausau East đã mất tích từ Chủ nhật và hiện đã được liệt kê với Trung tâm Quốc gia về Trẻ em Mất tích và Bị bóc lột. Eric Schmidt được nhìn thấy lần cuối vào khoảng 5 giờ chiều Chủ nhật trên Đường North 7th Street ở Wausau. “Nếu bạn có bất kỳ thông tin nào hoặc thấy Eric, vui lòng gọi cho […]