Được đăng trongÝ kiến

Thư của bạn: Cuộc chiến chống lại Greenlight Metals vẫn tiếp tục

Kính gửi biên tập viên, Vâng, Greenlight Metals, chúng tôi đang theo dõi. Vào ngày 4 tháng 20, chúng tôi đã thấy rằng Bộ Tài nguyên đã cấp cho bạn sự chấp thuận “có điều kiện” để Greenlight Metals tiến hành khoan tại Bend Deposit ở Quận Taylor. Bend Deposit cách thành phố Medford khoảng XNUMX dặm về phía tây bắc. Bản thân khu vực này khá […]

Đăng nhập

Gần đây, chúng tôi đã gửi cho bạn một liên kết xác thực. Hãy kiểm tra hộp thư đến của bạn!

Đăng nhập bằng mật khẩu bên dưới, hoặc đăng nhập bằng email của bạn.

Nhận mã được gửi đến email của bạn để đăng nhập hoặc đăng nhập bằng mật khẩu.

Nhập mã bạn nhận được qua email để đăng nhập, hoặc đăng nhập bằng mật khẩu.

Đăng ký các bản tin của chúng tôi:

OR

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.