Được đăng trongThể thao

Tiền vận động viên ném nếp nhăn vào bối cảnh tuyển dụng

Bởi STEVE MEGARGEE Nhà văn thể thao AP Bang Ohio đã đưa ra nhiều lựa chọn dự thảo vòng đầu tiên nhất so với bất kỳ trường học nào và sắp có lần thứ năm tham dự Vòng loại trực tiếp Bóng bầu dục Đại học. Những sự thật đó dường như sẽ cung cấp khá nhiều khả năng tuyển dụng cho bất kỳ triển vọng đại học nào. Tuy nhiên, giám đốc thể thao Gene Smith vẫn cảm thấy cần phải đưa ra […]