Được đăng trongTin tức

Quy trình thay đổi của quận sau khi phóng viên được phép vào cuộc họp phiên kín

Bởi Shereen Siewert Ban Chương trình Dịch vụ Cộng đồng Trung tâm Bắc Trung Bộ sẽ không cho phép các thành viên tham dự phiên họp kín từ xa, sau khi một phóng viên của Wausau vô tình được phép tham dự một phần của cuộc họp phiên kín thảo luận về việc làm của Michael Loy. Loy, giám đốc điều hành của North Central Health Care ở Wausau, được đưa vào […]