Được đăng trongTin tức

Mới nhất: Các góa phụ yêu cầu các nhà lập pháp chấp thuận hóa đơn bảo hiểm của cảnh sát

MADISON, Wis. (AP) - Mới nhất về dự luật yêu cầu các thành phố tự trị, trường đại học và tiểu bang chi trả phí bảo hiểm y tế cho những người sống sót của các sĩ quan cảnh sát (mọi lúc tại địa phương): 1:55 chiều những người đang thi hành công vụ đang cầu xin các nhà lập pháp thông qua một dự luật yêu cầu các thành phố phải trả […]