Được đăng trongÝ kiến

Biên tập viên: Wisconsin

Bởi The Associated Press Eau Claire Leader-Telegram. Ngày 19 tháng 2022 năm 12. Biên tập: Bây giờ hãy nghĩ về các ứng phó khẩn cấp Nhiều như chúng tôi nghĩ rằng sáng kiến ​​mới của Bộ Tư pháp Wisconsin là kịp thời và đáng giá, chúng tôi không muốn gì nhiều vì nó không bao giờ phải được sử dụng. Việc thành lập XNUMX nhóm khu vực để hỗ trợ các trường học trong […]