Được đăng trongTin tức

Quản trị Evers khởi động lại các nỗ lực để hạn chế PFAS

MADISON, Wis. (AP) - Chính quyền của Thống đốc Đảng Dân chủ Tony Evers đang cố gắng một lần nữa để hạn chế mức độ của một nhóm hóa chất được gọi là PFAS trong nước ngầm của Wisconsin. Tạp chí Bang Wisconsin báo cáo rằng Evers đã ủy quyền cho Bộ Tài nguyên Thiên nhiên vào tuần trước để bắt đầu làm việc về các quy tắc hành chính thiết lập các giới hạn. Các quan chức DNR chưa cho biết […]