Được đăng trongCòi báo động

Sở cảnh sát trưởng hạt Lincoln, ngày 5-11 tháng XNUMX

Hành vi mất trật tự trong nước, nhảy lầu và lái xe trong tình trạng say xỉn trong số các sự cố trong nhật ký của Sở cảnh sát trưởng hạt Lincoln từ ngày 5 tháng 11 đến ngày 6 tháng 38. Vào ngày XNUMX tháng XNUMX, một đội phó tuần tra đã dừng một phương tiện gần giao lộ Duginski Road và N. Mill Street ở thị trấn Merrill cho một ống xả bị lỗi. Khi được liên lạc, một Wausau XNUMX tuổi […]