Được đăng trongThể thao

Những người được đề cử Win Brockmeyer năm 2018 được công bố

Bốn vận động viên sinh viên đã được ban huấn luyện của trường đề cử là người nhận Học bổng Tưởng niệm Win Brockmeyer hàng năm lần thứ 23, một chương trình do Tổ chức Cộng đồng Bắc Trung Wisconsin quản lý. Các vận động viên học sinh năm 2018 được ban huấn luyện tương ứng của trường đề cử là: Trey Buchberger - Elliot Samuels trường trung học Wausau East - Newman […]