Được đăng trongCòi báo động

Cảnh sát ở Wisconsin đã giết 143 người kể từ năm 2013, thấp hơn tỷ lệ chung của cả nước

Các nhân viên thực thi pháp luật của Dự án Badger ở Wisconsin giết người với tỷ lệ bình quân đầu người thấp hơn trong cả nước. Nhưng một số cơ quan bao gồm các sở của cảnh sát trưởng ở các quận Marinette và Walworth đã giết người với tỷ lệ cao hơn nhiều kể từ năm 2013. “Các vụ nổ súng của cảnh sát - đặc biệt là những vụ gây tử vong - là những sự kiện hiếm có về mặt thống kê,” Meghan […]