Được đăng trongBầu cử

TẬP TRUNG THỰC TẾ: Các tuyên bố về xe tải bỏ phiếu trên thiết bị di động của Wisconsin đã được xem xét kỹ lưỡng

Bởi TODD RICHMOND Associated Press MADISON, Wis. (AP) - Hai năm trước, thành phố Racine trở thành đô thị đầu tiên - và duy nhất - ở Wisconsin mua xe tải bỏ phiếu di động. Thư ký Thành phố Tara McMenamin cho biết cô đã đẩy xe tải vì quá khó để thiết lập thiết bị ở các địa điểm xa xôi cho […]