Được đăng trongĐiều tra

Chính sách cảnh sát mới ngăn không cho công chúng nghe các đường truyền của máy quét

Tác giả Shereen Siewert WAUSAU - Sở Cảnh sát trưởng Quận Marathon hiện đang mã hóa tất cả các đường truyền radio của cảnh sát, ngăn công chúng và giới truyền thông giám sát hoạt động thực thi pháp luật. Hoạt động mã hóa ngày càng trở nên phổ biến từ Florida đến New York và phía tây tới California, với các quan chức thực thi pháp luật nói rằng họ muốn giữ tội phạm […]

Đăng nhập

Gần đây, chúng tôi đã gửi cho bạn một liên kết xác thực. Hãy kiểm tra hộp thư đến của bạn!

Đăng nhập bằng mật khẩu bên dưới, hoặc đăng nhập bằng email của bạn.

Nhận mã được gửi đến email của bạn để đăng nhập hoặc đăng nhập bằng mật khẩu.

Nhập mã bạn nhận được qua email để đăng nhập, hoặc đăng nhập bằng mật khẩu.

Đăng ký các bản tin của chúng tôi:

OR

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.