Được đăng trongTin tức

Chuỗi cửa hàng quần áo nữ Dressbarn đóng cửa 650 cửa hàng

NEW YORK (AP) - Dressbarn, chuỗi cửa hàng quần áo phụ nữ đã tồn tại gần 60 năm, đang đóng cửa tất cả 650 cửa hàng của mình, bao gồm một cửa hàng ở khu vực tàu điện ngầm Wausau. Giám đốc tài chính của công ty, Steven Taylor, cho biết Dressbarn đã không hoạt động ở “mức lợi nhuận có thể chấp nhận được trong môi trường bán lẻ ngày nay”. Chủ nhân của nó, […]