Được đăng trongCộng đồng

Một phần của Đại lộ North First của Wausau tạm thời đóng cửa

WAUSAU - Đại lộ North First nằm giữa Đại lộ Stewart và Phố Callon ở thành phố Wausau sẽ bị đóng cửa vào ngày 20 tháng 17 để phục vụ công việc tiện ích thoát nước vệ sinh, thành phố thông báo hôm nay. Đường vòng sẽ được bố trí cho giao thông theo hướng Bắc từ Đại lộ Số XNUMX đi về phía Bắc sử dụng Đại lộ Stewart về phía Tây đến Đại lộ XNUMX Bắc, sau đó về phía Bắc trên […]