Được đăng trongTIN TỨC

Wisconsin xác nhận cái chết do sốt phát hiện Rocky Mountain đầu tiên

MADISON, Wis. (AP) - Các quan chức y tế tiểu bang đang xác nhận cái chết được ghi nhận đầu tiên của Wisconsin do sốt đốm Rocky Mountain. Bộ Dịch vụ Y tế của tiểu bang đã thông báo trong một bản tin hôm thứ Ba rằng một cư dân của Quận La Crosse đã chết vì căn bệnh này. Bản phát hành không bao gồm giới tính hoặc tuổi của nạn nhân. Nó cũng không nói khi nào […]

Đăng nhập

Gần đây, chúng tôi đã gửi cho bạn một liên kết xác thực. Hãy kiểm tra hộp thư đến của bạn!

Đăng nhập bằng mật khẩu bên dưới, hoặc đăng nhập bằng email của bạn.

Nhận mã được gửi đến email của bạn để đăng nhập hoặc đăng nhập bằng mật khẩu.

Nhập mã bạn nhận được qua email để đăng nhập, hoặc đăng nhập bằng mật khẩu.

Đăng ký các bản tin của chúng tôi:

OR

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.