Được đăng trongTin tức

Wisconsin's Evers đề xuất lộ trình bỏ phiếu phá thai - Đảng Cộng hòa Wisconsin bác bỏ

MADISON, Wis. (AP) - Đảng Cộng hòa Wisconsin hôm Thứ Tư đã bác bỏ lời kêu gọi của Thống đốc Đảng Dân chủ Tony Evers để cho phép cử tri có cơ hội bãi bỏ lệnh cấm phá thai năm 1849 của bang. Evers hôm thứ Tư đã kêu gọi một phiên họp đặc biệt của Cơ quan lập pháp do GOP kiểm soát để thông qua một biện pháp tạo ra cách để cử tri bãi bỏ đạo luật 173 năm tuổi. Nhưng trong […]