Được đăng trongTin tức

Ứng cử viên Thượng viện Wisconsin đâm Ron Johnson về tội phá thai

Ứng cử viên Thượng viện Wisconsin đánh Ron Johnson vì phá thai MADISON, Wis. (AP) - Người phụ nữ duy nhất tranh cử vào Thượng viện Hoa Kỳ ở chiến trường Wisconsin hy vọng tách mình khỏi những người thách thức đảng Dân chủ của cô ấy vào thứ Năm bằng cách là người đầu tiên được phát sóng với một quảng cáo đụng với Đảng Cộng hòa đương nhiệm . Ron Johnson vì ủng hộ sự lật ngược dự kiến ​​của Roe […]