Được đăng trongTin tức

Feds: Kế hoạch thực phẩm Minnesota lấy trộm 250 triệu đô la; 47 người bị tính phí

MINNEAPOLIS (AP) - Chính quyền liên bang buộc tội 47 người ở Minnesota với tội âm mưu và các tội danh khác trong những gì họ nói hôm thứ Ba là âm mưu gian lận lớn nhất chưa lợi dụng đại dịch COVID-19 bằng cách ăn cắp 250 triệu đô la từ một chương trình liên bang cung cấp bữa ăn cho mức thấp -chào các em. Các công tố viên nói rằng các bị cáo đã tạo ra các công ty tuyên bố […]