Được đăng trongtóm tắt kinh doanh

Kế hoạch sức khỏe an ninh đặt tên giám đốc chất lượng

MARSHFIELD - Security Health Plan của Wisconsin, Inc., vào giữa tháng 30 đã bổ nhiệm Barbara Klinner làm giám đốc chất lượng. Trong vai trò này, Klinner sẽ lãnh đạo và hỗ trợ các sáng kiến ​​cải tiến chất lượng liên tục và an toàn của thành viên bằng cách đảm bảo đáp ứng các yêu cầu báo cáo chất lượng và nỗ lực hướng tới sự tuân thủ của tổ chức với các tổ chức quản lý, công nhận và chứng nhận. Klinner đã có hơn XNUMX năm […]