Được đăng trongtóm tắt kinh doanh

Ascension Wisconsin Spirit kiếm được toàn bộ công nhận lại

Ascension Wisconsin Spirit Medical Transport (Spirit) đã được Ủy ban Công nhận Hệ thống Vận chuyển Y tế, tiêu chuẩn vàng trong vận chuyển y tế, Ascension công bố hôm nay. Việc công nhận phản ánh cam kết của Spirit và tập trung vào chất lượng, chăm sóc bệnh nhân và an toàn trong quá trình vận chuyển y tế. Đối với Spirit, các tiêu chuẩn công nhận giải quyết các vấn đề về chăm sóc bệnh nhân và […]