Được đăng trongThể thao

Cuộc thăm dò ý kiến ​​về bóng đá của Wisconsin Prep - ngày 31 tháng 2021 năm XNUMX

Đây là cuộc bình chọn bóng đá trung học của Associated Press. Cuộc thăm dò bao gồm các phiếu bầu ở vị trí đầu tiên trong ngoặc đơn, thành tích mùa giải, tổng điểm và xếp hạng tuần trước, do một hội đồng các nhà văn thể thao trên toàn tiểu bang bầu chọn. Các đội được sắp xếp thành ba bộ phận có quy mô bằng nhau dựa trên số lượng đăng ký hiện tại. Khối lớn (ghi danh từ 900 trở lên) Học bạ […]