Được đăng trongTin tức

Minnesota bật đèn xanh cuối cùng cho đường ống dẫn dầu đang tranh chấp

MINNEAPOLIS (AP) - Các cơ quan quản lý Minnesota đã phê duyệt giấy phép cuối cùng vào thứ Hai cho việc thay thế đường ống dẫn dầu thô Đường số 3 của Enbridge Energy qua miền bắc Minnesota, giúp công ty bật đèn xanh để bắt đầu xây dựng dự án 2.6 tỷ đô la. Cơ quan Kiểm soát Ô nhiễm Minnesota đã cấp giấy phép xây dựng nước mưa cho dự án, đây là rào cản cuối cùng […]