Được đăng trong cho sức khoẻ

Danh sách các loại thuốc cần sa được liên bang phê duyệt ở Mỹ rất ngắn

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã OK chỉ có bốn loại thuốc có chứa các sản phẩm liên quan đến cần sa; các quốc gia khác đã chấp thuận nhiều hơn Cuộc tranh luận về ảnh hưởng sức khỏe của cần sa đã phân cực trong nhiều năm. Chỉ trong vài thập kỷ qua, chất này đã được sử dụng hợp pháp cho các mục đích y học. Hiện tại, có bốn loại thuốc liên quan đến cần sa […]